4. veľkonočná nedeľa

7. - 14.5. 2017

 • Sv. omše:
  • po., st. o 8h00
  • ut., št., pi. o 19h00
  • so. o 10h00 Fatimská pobožnosť
  • ne. o 9h30 
 • 8.5. od 20h00 začne internetová registrácia na rodinný tábor vo Farnieres.
 • 14.5. sv. omša v CZ jazyku.
 • Od 19.-24.5. tu bude gréckokatolícky kňaz Martin Demo. Kto by mal záujem využiť jeho službu, bude mu k dispozícii.
 • 20.5. od 14h00 bude veľké upratovanie kostola. Všetci dobrovoľníci sú vítaní.
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
Čítania
1. čítanie: Sk 2, 14a. 36-41
Žalm: Ž 23
Refrén Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
2. čítanie 1 Pt 2, 20b-25
Evanielium Jn 10, 1-10
Piesne
Úvod: 201,1  
Obetovanie: 201, 2-3  
Prijímanie:193  
Záver: 209  
Zbierky
Dnešná: Formation des futures prêtres
Budúca: Fabrique d'église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...