Sviatosť manželstva

Človek si hľadá svojho partnera pre cestu životom, aby ľahšie naplnil svoje poslanie. Skúsenosť viery nás učí, že zmluva, ktorú s nami uzatvoril Boh pri našom krste má mať svoje naplnene i v zmluve manželskej lásky a vernosti. Preto o manželstve hovoríme ako o zväzku muža a ženy, ktorí chcú žiť navzájom pre seba posilňovaní Kristom.

Prijatie všetkých sviatostí vyžaduje prípravu, preto sa, prosím, včas informujte o potrebných náležitostiach.

Ak máte dlhodobý pobyt na území našej misie (celé Belgicko) a chcete prijať niektorú zo sviatostí pre seba alebo pre svoje dieťa inde, napr. na Slovensku alebo v Čechách, pre jej prijatie potrebujete súhlas správcu SKM Brusel, ktorý je podľa cirkevného práva Vašim farárom.

Pre prijatie sviatostí alebo v otázkach vystavenia súhlasu kontaktujte správcu misie.

Kurz MANŽELSTVO a prezentáciu na povzbudenie nájdete na stránke z farnosti Banská Štiavnica