Sviatosť oltárna

Svätá omša je nielen vďakou – Eucharistiou, ale aj príležitosťou vytvárať spoločenstvo veriacich, ktorých spája jeden krst. Osobitne sv. omša v prvý deň týždňa, v nedeľu, je oslavou Krista, ktorý vstal z mŕtvych a priniesol prvému spoločenstvu apoštolov zvesť o večnom živote. Naše zhromaždenie v nedeľu nás učí nebáť sa žiadnych ťažkostí života, ale s vierou ich prekonávať. Deti vo veku od 9 rokov sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Taktiež dospelí, ktorí boli iba pokrstení a chcú sláviť Eucharistiu, sa po krátkej príprave účastnia na daroch z Kristovho stola.

Pravidelné stretnutia k príprave sú vždy publikované v aktuálnych oznamoch.

Kurz PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE DIEŤAŤA nájdete na stránke farnosti Banská Štiavnica.

Pracovné zošity z “Narnijského” programu.

Vídeo z Youtube o 10 Božích prikázaniach

Ako prežívať sv. omšu – kreslené vídeo.

Plánované stretnutia

Events in júl 2017

  • Na túto dobu nie sú naplánované žiadne udalosti.