27. nedeľa

  

Aktuálny rozpis bohoslužieb 5.10. – 11.10. 2020

PO

5.10.

8:00

Sv. Faustína

UT

6.10.

19:00

Sv. Bruno

ST

7.10.

8:00

PM ružencovej

ŠT

8.10.

19:00 féria

PI

9.10.

19:00 Sv. Denis

SO

10.10.

8:00

féria

NE

11.10.

9:30

28. cezročná nedeľa

 
Príspevkom do košíka prispievate dnes na našu misiu cez občianske združenie. Na dobročinné diela Svätého Otca, o čo prosil pápež túto nedeľu, tzv. „Petrov halier“, sa v tejto diecéze prispieva len súkromným prevodom.
 
Podľa záujmu sa osobitne cez október modlievame posvätný ruženec pred svätými omšami.
 
Prípravné stretnutia detí na prvé sväté prijímanie pokračujú prvé a druhé nedele mesiaca o 11.00 hod. na fare. Všetky deti si po svätých omšiach môžu v sakristii vyzdvihnúť nálepku s tému evanjelia nedele. Je to aj forma potvrdenia účasti pre prvoprijímajúce deti, ale môže byť motivačné pre všetky deti.
 
Budúcu nedeľu je plánovaná bohoslužba aj v Gente (16.8. St. Michiels kerk – spoveď 15.00, svätá omša 16.00). 
 
Tento mesiac na misíjnu nedeľu si pripomenieme 15. výročie založenia našej misie. Tento rok kvôli koróne bude rozmer tejto slávnosti najmä duchovný, nie až tak spoločenský. Ustupuje sa od organizovania agapé, lebo by bolo náročné zorganizovať toto podujatie vzhľadom na dané hygienické pravidlá (napr. obsluhovanie) a tiež toto podujatie by nemohlo plniť sociálny rozmer pri zachovaní opatrení o obmedzenom sociálnom kontakte (napr. nemôže sa odchádzať od stola k stolu), por.https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#001
 
Prosíme  o niekoľko dobrovoľníkov pre čistenie lavíc, ktoré robíme podľa pravidiel po každej bohoslužbe.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka