Aktuálny rozpis bohoslužieb 28.9. – 4.10. 2020

PO

28.9.

8:00

Sv. Václava

UT

29.9.

19:00

Sv. archanjelov

ST

30.9.

8:00

Sv. Hieronyma

ŠT

1.10.

19:00 Sv. Terézie z Lisieux

PI

2.10.

19:00 Sv. anjelov strážcov, prvý piatok mesiaca (Paray-le-Monial)

SO

3.10.

8:00

féria, prvá sobota mesiaca (Fatima)

NE

4.10.

9:30

27. cezročná nedeľa

Príspevkom do košíka prispievate dnes na Baziliku Sacre Coeur Koekelberg, cez Arcidiecézu Brusel (por. rozpísané úmysly zbierok na nástenkách).
 
V tomto prvopiatkovom týždni ponúkam spovedanie pol hodinu pred svätými omšami (v piatok je vždy pol hodinu pred svätou omšou). Prvé štvrtky sa osobitne modlí za kňazov (adorácia každý štvrtok je do 20.00 hod. – Pán Ježiš očakával aspoň hodinku bdenia od apoštolov v Getsemanskej záhrade). Na prvý piatok je adorácia až do 22.00 hod. (Pán Ježiš trpel tri hodiny na kríži); začiatok adorácie bude v Taizé štýle.
 
Október je mesiac posvätného ruženca. Záujemcovia o modlitbu v ruži, nech sa prihlásia; zámenou vrámci ruže sa posúvajú tajomstvá. Na prvú sobotu mesiaca bude svätá omša za členov.
 
Stretnutie misijnej rady je vo štvrtok 1.10. o 20.00 hod. na fare.
 
Naďalej možno prispieť benefičnými darmi na trh 4.10. 
 
Prípravné stretnutia detí na prvé sväté prijímanie začínajú od budúcej nedele o 11.00 na fare.
 
Deti si po svätých omšiach môžu v sakristii vyzdvihnúť nálepku s tému evanjelia nedele. Prosíme  o niekoľko dobrovoľníkov pre čistenie lavíc, ktoré teraz formálne robíme podľa pravidiel po každej bohoslužbe.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn