Požehnané Vianoce praje Slovenská katolícka misia v Bruseli.

Z príležitosti Vianoc a blížiaceho sa konca roka 2023 ďakujeme všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate v našej misii celoročne a aj teraz so slávením vianočných sviatkov. Za výzdobu na Vianoce, Veľkú noc, birmovku, prvé sväté prijímanie, hody a rôzne iné sviatky, za vianočný stromček a pomoc inštalácii Betlehema v našom kostole i katedrále. Za hudbu a spev našim úžasným a obetavým zborom, pánovi organistovi a pani organistke. Vďaka všetkým čo pomáhate upratovať a udržovať náš kostol, je to veľká vec, že to robíte. Ďalej patrí veľké poďakovanie našim miništrantom, lektorom, spevákom. Vďaka za prípravu, asistenciu a účasť na agapé, hospitalite či charite. Za chod spoločenstiev a stretiek, organizáciu Dobrej noviny pri podujatí Vianoce predo dvermi, reprezentovanie v správnej rade kostola, vedenie administratívy v občianskom združení.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate na farnosť bezhotovostne i hotovostne, pravidelne i nepravidelne. Ďalej ďakujeme všetkým Vám, ktorí sa modlíte za naše misijné spoločenstvo Napokon ďakujeme, že zoči voči všetkému, vo svojich rodinách, v školách, v práci a na úradoch sa usilujete žiť podľa Božích prikázaní a podľa Božej vôle a vo svojich povinnostiach, ako aj v rozmanitých okolnostiach, ktoré život prináša, sa snažíte zachovať ako kresťania – tak pred vašimi blízkymi i spoločnosťou vydávate dobré svedectvo o Kristovi; toto je vaše poslanie. Na záver ďakujem všetkým Vám, ktorým by som možno mal osobitne poďakovať, ale som zabudol. Dúfam, že hoci som Vás osobitne nespomenul, pre svoju službu v Cirkvi ste hlboko zapísaní v Božom Srdci.

Pozdrav otca biskupa Jozefa Haľka Slovákom v zahraničí: „V koncoročnom zhone sme dieťaťom Ježiš pozvaní zastaviť sa pri jasličkách nielen symbolicky, ale autenticky – priniesť našu nedokonalosť v láske a načerpať od Lásky dokonalej.“

Pozdrav arcibiskupa Luc Terlinden pre veriacich Bruselskej arcidiecézy: „De tout cœur, que la joie et la paix de Betléhem vienne irriguer votre cœur.“

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn