Sväté prijímanie v čase epidémie koronavírusu

Belgicku ako prvej krajine Svätá stolica v roku 1969 povolila pri rímsko-katolíckom obrade sväté prijímanie na ruku za určitých podmienok, najmä dbať na zachovanie viery v osobnú prítomnosť Pána, zabrániť strate prípadných úlomkov Hostie, a tiež neuprieť veriacim možnosť prijímať na jazyk, por. https://www.ceremoniaire.net/depuis1969/docs/memoriale_domini.html, tie podmienky pripomínajú aj následné dokumenty, por. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum (bod 92).

V tomto čase epidémie koronavírusom biskupi Belgicka si želajú, aby veriaci prijímali na ruku, tiež aby sa zdržali prežehnávania sa svätenou vodou a podávania rúk.

Jestvuje i možnosť duchovného svätého prijímania: vzbudením si vrúcnej túžby po svätom prijímaní.

Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský učil: Duchovné sväté prijímanie je vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijali.

Modlitba duchovného svätého prijímania:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.

Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.

Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti.

Moja duša túži po Tebe, ale keď Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne zo svojou milosťou do môjho srdca.

Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu.

Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn