Ďakujeme za Vašu podporu

Ďakujeme za Vašu podporu prostredníctvom Paypal. Veľmi si vážime Váš príspevok. Nižšie ponúkame prehľad zoznam našich aktivít a s nimi spojených výdavkov. Zároveň si môžete pozrieť naše účtovné uzávierky z minulých rokov.

(to be added)