Aktuálny rozpis bohoslužieb 19.2. – 25.2. 2024

PO

19.2.

19.00

pôstna féria

UT

20.2.

19.00

pôstna féria

ST

21.2.

19.00

pôstna féria, kántrový deň

ŠT

22.2.

19.00

Sviatok Katedry sv. Petra

PI

23.2.

19.00

Sv. Polykarp

SO

24.2.

19.00

vigília nedele

NE

25.2.

9:30

2. pôstna nedeľa

Vďaka za príspevky v diecéznej zbierke na pracovníkov v zdravotníctve; vyzbieralo sa 145 eur. Dnešná zbierka je na potreby našej misie. Po svätej omši sú deti pozvané na nácvik spevu do kaplnky a všetci ste pozvaní na agapé na faru.

Opravu strechy môžete naďalej podporiť finančne priamo po svätej omši prostredníctvom platobnej karty, alebo online prevodom na webovej stránke kostola, či prostredníctvom QR kódu. Informácie o projekte nájdete na nasledujúcom odkaze:  https://sacrecoeurbruxelles.be/project-church-roof/ Budúcu nedeľu vyhlásime viac informácii aj osobne.

Sväté omše v týždni sú naďalej večer – využime účasť osobitne tento pôstny čas. Bohoslužby v Gente sú prvé a posledné nedele mesiaca o 16.00 hod. v Sint Michielskerk v centre mesta (predtým spoveď a krížová cesta o 15.30 hod.). 

Cez pôst sa modlíme pobožnosť krížových ciest v piatok 18.30. Tiež sa možno prihlásiť viesť skupinku pri krížovej ceste v nedeľu o 15.00 hod. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po svätom prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Tento týždeň máme kántrové dni. Ich zameranie je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Na pôst si možno vybrať nejakú aktivitu osobne, v rodine či vo farnosti.

Plánujeme pôstnu duchovnú obnovu s otcom Karel Satoria z Prahy a to  sobotu 16.3.2024 pod naším kostolom od 10.00 do 17.00 hod.; v prípade záujmu si zarezervujte termín prosím.

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn