Sväté prijímanie v čase epidémie koronavírusu

Pridal • Zverejnené

Belgicku ako prvej krajine Svätá stolica v roku 1969 povolila pri rímsko-katolíckom obrade sväté prijímanie na ruku za určitých podmienok, najmä dbať na zachovanie viery v osobnú prítomnosť Pána, zabrániť strate prípadných úlomkov Hostie, a tiež neuprieť veriacim možnosť prijímať na jazyk, por. https://www.ceremoniaire.net/depuis1969/docs/memoriale_domini.html, tie podmienky pripomínajú aj následné dokumenty, por. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum (bod 92).

V tomto čase epidémie koronavírusom biskupi Belgicka si želajú, aby veriaci prijímali na ruku, tiež aby sa zdržali prežehnávania sa svätenou vodou a podávania rúk.

Jestvuje i možnosť duchovného svätého prijímania: vzbudením si vrúcnej túžby po svätom prijímaní.

Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský učil: Duchovné sväté prijímanie je vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijali.

Modlitba duchovného svätého prijímania:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.

Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.

Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti.

Moja duša túži po Tebe, ale keď Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne zo svojou milosťou do môjho srdca.

Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu.

Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka