Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po svatom prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Dobrý a preláskavý Ježišu,
pred tvojou tvárou padám na kolená
a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam,
aby si do môjho srdca dobrotivo vtlačil city živej
viery, nádeje a lásky
ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi
a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu,
s veľkým dojatím a s bolesťou duše
sám v sebe uvažujem a rozjímam o tvojich piatich
ranách;
mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil
prorok Dávid:
Prebodli moje ruky a moje nohy
a spočítali všetky moje kosti.

Text v slovenskom jazyku: Rímsky misál, SSV 2021, str. 1643.

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn