Srdečne pozývame na duchovnú obnovu s o. Jurajom Juricom na tému „Dávajte cisárovi, čo je cisárovo, a čo je Božie Bohu“ (Ako žiť naše kresťanstvo v postcovidovom čase) v sobotu 25. marca od 10.00 hod. v sále pod kostolom (resp. časť programu v kostole/kaplnke).

Program:

10.00 otvorenie a prvá prednáška

11.00-12.00 adorácia s meditatívnym ružencom (kaplnka); možnosť spovede a duchovného rozhovoru

12.15 diskusia

13.00 obed z vlastných zásob

14.00 druhá prednáška

14.45 reflexia v tichosti (kostol/kaplnka prístupná); možnosť spovede a duchovného rozhovoru

15.15 diskusia

16.00 svätá omša (Slávnosť zvestovania Pána)

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn