Séria modlitebných stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom „Ježiš sa predstavuje“, 
tak ako ich vytvorila Bratislavská Arcidiecéza podľa originálnych obrazov Ježiša Krista v Evanjeliu podľa Jána:

Vzhľadom na súčasné obmedzenia  sa žial najbližšie stretnutia nemôžu uskutočniť osobne. Hneď, ako to bude možné sa k osobným stretnutiam veľmi radi vrátime. Do tej doby, Vás všetkých srdečne pozývame zapojiť sa do modlitby online.

Na stretnutie sa môžete pripojiť tu: https://join.skype.com/eaPTfOoY5rkf o 20.15 hod.

Cieľom stretnutí je stíšenie nášho vnútra, mysle a otvorenie sa Božiemu slovu, ktoré je živé a má moc premeniť, resp. uzdraviť naše srdcia.
Program nadchádzajúcich stretnutí:
§  Ja som chlieb života (Jn 6,16-21) – 23. október 2020
§ Ja som svetlo sveta (Jn 8,12-20) – 20. november 2020
§  Ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch (Jn 8,21-30) – 11. december 2020
§  Prv ako bol Abrahám, ja som (Jn 8, 48-59) – 15. január 2021 
§  Ja som brána k ovciam (Jn 10,1-10) – 19. február 2021
§ Ja som dobrý pastier (Jn 11,17-27) – 23. apríl 2021
§ Ja som vzkriesenie a život (Jn 14,1-7) – 21. máj 2021
§ Ja som cesta, pravda a život (Jn 14,1-7) – 18. jún 2021

§  Ja som pravý vinič (Jn 15,1-8) – 8. júl 2021 (výnimočne štvrtok)

Ak by ste sa chceli zapojiť do Lectia Divina a z istého dôvodu Vám to nie je možné, chceme Vás povzbudiť k spojeniu sa s nami aj offline, doma a v ktorýkoľvek čas, a kontemplovať Božie slovo podľa vyššie uvedeného programu.  Zvukový záznam a kontext k úryvku pre individuálnu modlitbu nájdete tu: https://www.abuba.sk/abuba/node/658

Stretnutím s Pánom v Písme vás doprevádza Janka Bour.

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn