Aktivity 2015

V roku 2015 sme pre vás usporiadali tieto podujatia.

Marec

14/3/2015 – Pôstna duchovná obnova
21/3/2015 – Upratovanie kostola

Apríl 

12/4/2015 – Nedeľa Božieho Milosrdenstva
14/4/2015 – Zasadnutie Farskej rady
24-26/4/2015 – Príchod biskupa Malého do Bruselu
26/4/2015 – Udelenie sviatosti birmovania biskupom Václavom Malým

Máj

23/5/2015 – Zoslanie Ducha Svätého – folklór, katedrála Sv. Michala a Guduly
30/5/2015 – Možnosť púte do Amsterdamu
31/5/2015 – Prvé sväté prijímanie

Jún

13-14/6/2015 – Víkendové stretnutie vo Farnières

September

12/9/2015 – Otvorenie školského roka
19/9/2015 – Púť SKM Brusel a SKM Luxemburg do Banneux, miesta zjavenia sa Panny Márie, za účasti hosťujúceho kňaza Pavla Wilhana
26/9/2015 – Duchovná obnova pre mládež (z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie)

Október

18/10/2015 – 10. výročie založenia SKM

November

28-29/11/2015 – Duchovná obnova

December

13/12/2015 – Tradičné podujatie SKM – Vianoce predo dvermi