3. veľkonočná nedeľa

30.4. - 7.5. 2017

 • Sv. omše:
  • po., st. o 8h00
  • ut., št., pi. o 19h00
  • ne. o 9h30 
 • 4.5. o 20h00 bude Farská rada.
 • 5.5. od 20h00 do 23h00 bude nočná adorácia (začneme už po omši)
 • 6.5. bude tradičná púť do Leuwen k hrobu sv. Damiána De Veuster Sv. omša bude o 11h. 
 • 7.5. o 11h00 po sv. omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • 13.5. o 18h30 začne tanečný workshop Majáles
 • 14.5. sv. omša v CZ jazyku.
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
Čítania
1. čítanie: Sk 2, 14. 22b-33
Žalm: Ž 16
Refrén Ukáž mi, Pane, cestu života.
2. čítanie 1 Pt 1, 17-21
Evanielium Lk 24, 13-35
Piesne
Úvod: 202,1  
Obetovanie: 202, 3-4  
Prijímanie:293  
Záver: 209  
Zbierky
Dnešná: Fabrique d'église
Budúca: Formation des futures prêtres

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...