4. pôstna nedeľa

26.3.- 2.4. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok, streda o 8h00
  • utorok, štvrtok, piatok o 19h00
  • nedeľa o 9h30  – 5. pôstna nedeľa 
  • nedeľa 15h00 - Krížová cesta
 • Počas celého pôstneho obdobia od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele je vhodné sa niečoho zriekať, zintenzívniť čas modlitby, zúčastňovať sa eucharistickej obety, sviatosti zmierenia, častejšie čítať Božie Slovo a tiež konať skutky milosrdenstva. Zmyslom pôstu je obrátenie sa k Bohu, zmena zmýšľania a návykov, láska k blížnemu...
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • Nočná adorácia bude 31.3., 5.5. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 2.4. o 17h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 25.3. a 26.3. bude súbor prednášok o sociálnej náuke Cirkvi s ThLic. Jozefom Vadkertim. Forma bude podobná ako na duchovnej obnove. Do obeda prednáška s diskusiou, po obede podobne. Na záver Sv. omša asi o 18h.
 • 1.4. bude o 10h sv. omša a Fatimská pobožnosť.
 • Podrobné výsledky z Dobrej noviny
 • 13.5. o 18h30 začne tanečný workshop Majáles 
 • Divadlo Jen tak Vás srdečně zve na své další představení, komedii N.V.Gogola Ženitba

  Kdy: PÁ 31.3. (19.30), SO 1.4. (19.30), NE 2.4. (19.00)

  Kde: divadelní sál radnice Woluwe Saint Lambert, (metro Tomberg)

  Cena: 10 EUR v předprodeji, 12 EUR na místě

  Další informace a formuláře pro rezervace najdete na našich webových stránkách nebo na FB Inspiration Tcheque, kde jsou i fotografie ze zkoušky.

  http://krajane.app.uh.cz/doc/nv-gogol-zenitba-2

Čítania
1. čítanie: 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a
Žalm: Ž 23
Refrén Pán je môj pastier, nič mi nechýba
2. čítanie Ef 5, 8-14
Evanielium Jn 9, 1-41
Piesne
Úvod:   
Obetovanie:   
Prijímanie:  
Záver:  
Zbierky
Dnešná: Careme de partage
Budúca: Fabrique d'église

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...