3. pôstna nedeľa

19. - 26.3. 2017

 • Sv. omše budú:
  • pondelok 8h00
  • utorok - piatok sv. omše nebudú
  • nedeľa o 9h30  – 4. pôstna nedeľa 
  • nedeľa 15h00 - Krížová cesta
 • Počas celého pôstneho obdobia od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele je vhodné sa niečoho zriekať, zintenzívniť čas modlitby, zúčastňovať sa eucharistickej obety, sviatosti zmierenia, častejšie čítať Božie Slovo a tiež konať skutky milosrdenstva. Zmyslom pôstu je obrátenie sa k Bohu, zmena zmýšľania a návykov, láska k blížnemu...
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • 19.3. o 18h00 stretnutie mládežníkov s don. Valábkom.
 • Nočná adorácia bude 31.3., 5.5. od 20h00 do 23h00 (začneme už po omši)
 • 2.4. o 17h00 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov na Jenneval 10.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
 • 25.3. a 26.3. bude súbor prednášok o sociálnej náuke Cirkvi s ThLic. Jozefom Vadkertim. Forma bude podobná ako na duchovnej obnove. Do obeda prednáška s diskusiou, po obede podobne. Na záver Sv. omša asi o 18h.
 • Od 21.-24.3. nebudú sv. omše. Budem na Slovensku.
 • 22.3. o 18h00 bude v katedrále st. Michell et Gudule sv. omša s kardinálom De Kesel ako spomienka na obete atentátov v Bruseli.
 • 1.4. bude o 10h sv. omša a Fatimská pobožnosť.
 • Podrobné výsledky z Dobrej noviny
Čítania
1. čítanie: Ex 17, 3-7
Žalm: Ž 95
Refrén Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie Rim 5, 1-2. 5-8
Evanielium Jn 4, 5-42
Piesne
Úvod: 167,1  
Obetovanie: 167,4  
Prijímanie:277  
Záver:135  
Zbierky
Dnešná: Slovenská katolícka misia
Budúca: Careme de partage

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Prečítajte si tiež...