Aktuálny rozpis bohoslužieb 20.11. – 26.11. 2023

PO

20.11.

19.00

féria

UT

21.11.

19.00

Obetovanie PM

ST

22.11.

19.00

Sv. Cecília

ŠT

23.11.

19.00

 féria

PI

24.11.

19.00 féria

SO

25.11.

19.00

vigília nedele

NE

26.11.

9:30

34. cezročná nedeľa – Krista Kráľa

Vďaka za príspevky v zbierke „Enseignement Specialise“; na podporu vzdelávania detí s osobitnými potrebami sa vyzbieralo 145 eur. Dnešná zbierka je na Etablissement – správu kostola. Vďaka trom spoločenstvám, pôsobiacim v našom kostole, za ďalšie vyzbierané peniaze na opravu strechy kostola: 1421 eur; za posledných osem týždňov trvania zbierky už 21.852 eur. Opravu strechy môžete naďalej podporiť finančne priamo po svätej omši prostredníctvom platobnej karty, alebo online prevodom na webovej stránke kostola, či prostredníctvom QR kódu. Informácie o projekte nájdete na plagáte na nástenke, prípadne na nasledujúcom odkaze: https://sacrecoeurbruxelles.be/project-church-roof/ 

Stretnutie misijnej bude na fare v utorok 21.11. o 20.00 hod.

V stredu sme pozvaní zapojiť sa do iniciatívy pápežskej nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi, s názvom „červená streda“, osobitne sa modlíme za prenasledovaných kresťanov počas večernej sv. omše; viac informácii o tejto iniciatíve nájdete tu: https://acnslovensko.sk/cervena-streda/

Príprava adventných vencov a vianočných ozdôb do bazáru na podujatie Vianoce predo dvermi bude v sobotu 2.12. o 15.00 hod. na fare. Treba si priniesť sviečky na veniec, pripadne kto chce svoj veniec. Rodičia môžu zapísať deti na papier, ktorý bude na nástenke v kostole.

Pripravujeme tradičné podujatie misie SKM v Bruseli s názvom Vianoce predo dvermi, ktoré sa uskutoční v nedeľu 17. decembra o 11:00 v priestoroch pod sýrskym kostolom (hneď vedľa nášho kostola). Čakajú nás koledníci Dobrej noviny, tradičné vianočné pochúťky a vianočný bazár. Všetci ste pozvaní zapojiť sa ako hostia a aj ako dobrovoľníci. Nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti, stačí dobrá vôľa a ruky ochotné pomôcť. Dobrovoľníci, oslovte prosím Ondreja Sočuvku alebo Katarínu Psicovú, detaily sú uvedené aj na web stránke SKM a vzadu v kostole na nástenke. Ak by sa vaše deti chceli zapojiť do koledovania s ostatnými deťmi z SKM, kontaktujte prosím Luciu Pudilovú. Najbližší nácvik pre deti bude v nedeľu 26.11. od 15:00, u Lucie doma (Pudilovalucie@email.cz). Mládežníci a dospeláci, ktorí by ste sa radi zapojili do nácviku koledovania s gospelom SKM, ste vítaní v piatok 24.11. po večernej svätej omši v sakristii. Generálka pre všetkých bude v sobotu 16. decembra od 16:00 hod. v sále pod sýrskym kostolom. Za ornanizátorov sa na vás veľmi tešíme.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn