Aktuálny rozpis bohoslužieb 30.10. – 5.11. 2023

PO

30.10.

19.00

féria

UT

31.10.

19.00

vigília slávnosti

ST

1.11.

9.30

Slávnosť všetkých svätých

ŠT

2.11.

19.00

Pamiatka verných zosnulých

PI

3.11.

19.00zádušná féria, prvý piatok mesiaca (Paray-le-Monial)

SO

4.11.

9.30

19.00

sv. Karol Boromejský, prvá sobota mesiaca (Fatima)

vigília nedele

NE

5.11.

9.30

31. cezročná nedeľa

Vďaka za 225 eur v zbierke na svetové misie  minulú nedeľu. Dnešná zbierka je na SKM a na Vše svätých na Etablissement. Pokračujeme tiež v zbierke na opravu strechy kostola, prostredníctvom Etablissement. Vďaka trom komunitám, pôsobiacim v našom kostole, za ďalších vyzbieraných 820 eur. Opravu strechy môžete naďalej podporiť finančne priamo po svätej omši prostredníctvom platobnej karty, alebo online prevodom na webovej stránke kostola, či prostredníctvom QR kódu. Informácie o projekte nájdete na plagáte na nástenke, prípadne na nasledujúcom odkaze: https://sacrecoeurbruxelles.be/project-church-roof/. Po bohoslužbe sa môžeme stretnúť na agapé na fare. 

V stredu 1.11. 2021 po svätej omši u nás o 9.30 a ešte slávnostnejšie v Bazilike Gent-Oostakker o 13.30 hod. nasleduje hra na svätých: deti oblečené a/alebo s predmetom a/alebo gestom predstavujúce konkrétneho svätého predstúpia pred oltár po jednom prípadne v dvojiciach, pričom veriaci v laviciach budú hádať meno svätého, napr. chlapec s kľúčom… to je sv. Peter.

Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých v prvých ôsmich dňoch novembra, čiastočné aj potom. K získaniu sa ešte vyžadujú všeobecné podmienky: zrieknuť akéhokoľvek hriechu, sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Pomôžme trpiacim, ak môžeme.

Sviečku za nenarodené deti 2. novembra bude možné zapáliť v okne svojho domova alebo virtuálnym spôsobom z ktoréhokoľvek miesta na svete:  https://sviecka.forumzivota.sk Tento symbol horiacej sviece môže dokonca nahradiť vašu osobnú návštevu blízkych zosnulých, ktorých telo bolo uložené do zeme ďaleko od Vás. Kúpou tejto sviečky zároveň podporíte ProLife projekty Fóra života.

Na prvý piatok je adorácia až do 22.00 hod. (Pán Ježiš trpel tri hodiny na kríži). Prvá sobota bude mimoriadna svätá omša ráno. V týždni spovedáme pol hodiny pred svätými omšami.

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn