Aktuálny rozpis bohoslužieb 26.12. – 1.1. 2023

PO

26.12.

9:30

vianočná oktáva, sv. Štefan prvomučeník

UT

27.12.

9:30

vianočná oktáva, sv. Ján evanjelista

ST

28.12.

19:00

vianočná oktáva, sv. Neviniatka

ŠT

29.12.

19:00

vianočná oktáva, sv. Thomas Becket

PI

30.1.

19:00

vianočná oktáva, Svätá rodina

SO

31.1.

16:00

vianočná oktáva, Sv. Silvester, vigília slávnosti

NE

1.1.

9:30

PM Bohorodičky

Dnešná zbierka je na potreby misie cez občianske združenie.

Pripomíname možnosť získania odpustkov pri speve Te Deum na Silvestra a Veni Creator na nový rok za obvyklých podmienok.

Možno navštíviť náš vianočne vyzdobený kostol denne od 8.00 do 20.00 hod. Tiež možno navštíviť katedrálu denne od 10.00 do 18.00 hod. Tam je aj výstava betlehemov.

Naďalej možno podporiť Dobrú novinu, tradičnú vianočnú charitatívnu zbierku na Afriku, možno cez účet Skm (pod označením DN).

Pozývame mužov prijať výzvu „Exodus 90“. Začiatok už 9.1. (pondelok). Viac: https://www.skmbrussels.be/vyzva-exodus-90

Pozdrav otca biskupa Jozefa Haľka Slovákom v zahraničí: „Vyprosujem pre každého z nás hojnosť Božieho požehnania aby sme prostredníctvom stretnutia so živým Ježišom v jasliach, vedeli v pokore a radosti vyznať: „Patrím Tebe, Ježiš,“ a odnášali si z vianočného stretnutia s Ježišom dar viery, nádeje a lásky.“
 
Pozdrav biskupa pre Brusel Jean-a Kockerlos (F): „Meilleurs vœux a toute la Communauté Slovaque“.
 

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn