Action Damien

Dobročinná akcia obnovená u nás tento rok

Naša SKM sa rozhodla znovu zapojiť do zbierky neziskovej organizácie
Action Damien. Táto belgická organizácia vznikla podľa vzoru svätého
Damiena, pôvodom z Belgicka, ktorý venoval svoj život malomocným.
Pozývame vás podporiť Action Damien venovaním finančných
prostriedkov alebo nákupom produktov organizácie, ktorá zabezpečuje
zdravotnú starostlivosť malomocných a uľahčuje sociálnu reintegráciu
postihnutých ľudí.

V dohľadnom čase budú k dispozícii perá, ponožky a rúška s logom
Action Damien k zakúpeniu po sv. omši v nedeľu. Prispieť môžete aj
prevodom na účet SKM s poznámkou Action Damien.

Vopred vďaka tým, ktorí pomôžete a prispejte v prospech ľudí trpiacich leprou, tuberkulózou a inými chorobami, ktoré postihujú najmä najzraniteľnejšie komunity.
 
Viac o dobročinnej akcií (fr.): https://campagne.actiondamien.be/fr/
 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka