6. veľkonočná nedeľa

Pridal • Zverejnené

21. – 28.5. 2017

 • Sv. omše:
  • po., st. o 8h00
  • ut., pi. o 19h00
  • ne. o 9h30 
  • št. o 09h30 Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
 • 21.5. dnes je tu gréckokatolícky kňaz Martin Demo. Kto by mal záujem využiť jeho službu, je mu k dispozícii.
 • 1.6. bude Farská rada o 20h na Jenneval 10
 • 2.6. bude nočná adorácia od 20h do 23h.
 • 3.6. bude o 10h Fatimská pobožnosť.
 • 4.6. bude omša, na ktorej prijmú deti 1. krát Ježiša v Eucharistii.
 • Slovenské divadlo v Londýne vás pozýva na divadelnú hru Akadémia per ženy, ktorú zahrá v Bruseli 9. a 10. júna 2017 v priestoroch Warehouse Theatre, po slovensky aj po anglicky.  Na facebooku sa dozviete viac. Lístky si môžete zakúpiť TU
 • 11.6. bude omša v CZ jazyku.
 • 16.-18. 6. bude rodinný tábor vo Farnieres.
 • Po sv. omši sú všetci pozvaní na Jenneval 10.
 • Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je vždy pred, alebo po sv. omši, alebo po dohovore s kňazom.
 • Prijatie sviatostí, termíny a podmienky je vždy lepšie riešiť osobným rozhovorom s kňazom.
Čítania
1. čítanie: Sk 8, 5-8. 14-17
Žalm: Ž 66
Refrén Jasaj Bohu, celá zem.
2. čítanie 1 Pt 3, 15-18
Evanielium Jn 14, 15-21
Piesne
Úvod: 193, 1-2  
Obetovanie: 193, 3-4  
Prijímanie:272  
Záver:  
Zbierky
Dnešná:

štvrtok:

21.5. Slovenská katolícka misia;

25.5. PASTORALE DES PRISONS ET LIEUX DE DÉTENTION

Budúca: Slovenská katolícka misia

 

Adresa kostola:

Rue le Correge 19

Adresa SKM:

Rue Jenneval 10

Kontakt:

Jaroslav Hanzlík

Tel: +32(0)499 240 071

Email: mail@skmbrussels.be

Web: www.skmbrussels.be

Účet Slovenskej katolíckej misie:

IBAN: BE14 7330 4399 4883

BIC: KREDBEBB

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka