Poďakovanie a vianočný pozdrav

Požehnané Vianoce praje Slovenská katolícka misia v Bruseli.

Z príležitosti Vianoc a blížiaceho sa konca roka 2022 ďakujeme všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate v našej misii celoročne a aj teraz so slávením vianočných sviatkov. Za výzdobu na Vianoce, Veľkú noc, birmovku, prvé sväté prijímanie, hody a rôzne iné sviatky, za vianočný stromček a pomoc inštalácii Betlehema v našom kostole i katedrále. Za hudbu a spev našim úžasným a obetavým zborom, pánovi organistovi a pani organistke. Vďaka všetkým čo pomáhate upratovať a udržovať náš kostol, je to veľká vec, že to robíte. Ďalej patrí veľké poďakovanie našim miništrantom, lektorom, spevákom. Vďaka za prípravu, asistenciu a účasť na agapé, hospitalite či charite. Za chod spoločenstiev a stretiek, organizáciu Dobrej noviny pri podujatí Vianoce predo dvermi, reprezentovanie v správnej rade kostola, vedenie administratívy v občianskom združení.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate na farnosť bezhotovostne i hotovostne, pravidelne i nepravidelne. Ďalej ďakujeme všetkým Vám, ktorí sa modlíte za naše misijné spoločenstvo Napokon ďakujeme, že zoči voči všetkému, vo svojich rodinách, v školách, v práci a na úradoch sa usilujete žiť podľa Božích prikázaní a podľa Božej vôle a vo svojich povinnostiach, ako aj v rozmanitých okolnostiach, ktoré život prináša, sa snažíte zachovať ako kresťania – tak pred vašimi blízkymi i spoločnosťou vydávate dobré svedectvo o Kristovi; toto je vaše poslanie. Na záver ďakujem všetkým Vám, ktorým by som možno mal osobitne poďakovať, ale som zabudol. Dúfam, že hoci som Vás osobitne nespomenul, pre svoju službu v Cirkvi ste hlboko zapísaní v Božom Srdci.

Pozdrav otca biskupa Jozefa Haľka Slovákom v zahraničí: „Vyprosujem pre každého z nás hojnosť Božieho požehnania aby sme prostredníctvom stretnutia so živým Ježišom v jasliach, vedeli v pokore a radosti vyznať: „Patrím Tebe, Ježišu,“ a odnášali si z vianočného stretnutia s Ježišom dar viery, nádeje a lásky.“   Pozdrav biskupa pre Brusel Jean-a Kockerlos (F): „Meilleurs vœux a toute la Communauté Slovaque“.

Pozdrav biskupa Jean Kockerols, pomocného biskupa Bruselskej arcidiecézy: „De tout cœur, que la joie et la paix de Betléhem vienne irriguer votre cœur.“

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka