Pobožnosť krížovej cesty sa modlievame v piatok o 18:30 a v nedeľu o 15:00 hod. Povzbudzujeme aj k rodinným krížovým cestám doma. Tiež možno využiť možnosť pomodliť sa túto pobožnosť v prírode.

vzbuďme si aj úmyseľ k tejto pobožnosti

Odpustky je v pôstnom období možné získať za obvyklých podmienok účasťou na pobožnosti krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, pre chorých čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Pána Ježiša, alebo v piatok pred vyobrazením Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbou:

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn