Kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu v jednom týždni ročného obdobia.

Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili ich duchovný rozmer. Pri všetkých kántrových dňoch je záväzný len jeden z troch dní.

V druhom adventnom týždni máme zimné kántrové dni, kedy prosíme o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, za duchovnú obnova rodín a za pokoj a spravodlivosť vo svete.

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn