Ekumenická pobožnosť

Radi by sme Vás všetkých pozvali na ekumenickú pobožnosť piatok 20.1. o 19.30 hod.  v našom kostole počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

Téma pre Rok 2023: „Robte dobro, domáhajte sa práva“.

Budeme uvažovať, kde sme sa stretli so sociálnou nespravodlivosťou a položme svoj kameň k oltáru Ježiša Krista, ktorý je “Uholný kameň“: Zaväzujem sa odpovedať na Izaiášovu výzvu „robte dobro, domáhajte sa práva“.

Podklady nájdete tu: https://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2023.pdf

Ako hosťa privítame Dr. Petra Pavloviča, evanjelického kňaza.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára, symbolicky v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie).