Action Damien

Dobročinná akcia obnovená u nás tento rok

Naša SKM sa rozhodla znovu zapojiť do zbierky neziskovej organizácie
Action Damien. Táto belgická organizácia vznikla podľa vzoru svätého
Damiena, pôvodom z Belgicka, ktorý venoval svoj život malomocným.
Pozývame vás podporiť Action Damien venovaním finančných
prostriedkov alebo nákupom produktov organizácie, ktorá zabezpečuje
zdravotnú starostlivosť malomocných a uľahčuje sociálnu reintegráciu
postihnutých ľudí.

V dohľadnom čase budú k dispozícii perá, ponožky a rúška s logom
Action Damien k zakúpeniu po sv. omši v nedeľu. Prispieť môžete aj
prevodom na účet SKM s poznámkou Action Damien.

Vopred vďaka tým, ktorí pomôžete a prispejte v prospech ľudí trpiacich leprou, tuberkulózou a inými chorobami, ktoré postihujú najmä najzraniteľnejšie komunity.
 
Viac o dobročinnej akcií (fr.): https://campagne.actiondamien.be/fr/