Aktuálny rozpis bohoslužieb 18.3. – 24.3. 2024

PO

18.3.

19.00 pôstna féria

UT

19.3.

19.00 Slávnosť sv. Jozefa

ST

20.3.

19.00 pôstna féria

ŠT

21.3.

19.00 pôstna féria

PI

22.3.

19.00

pôstna féria

SO

23.3.

19.00

vigília nedele

NE

24.3.

9:30 6. pôstna nedeľa (kvetná)

Minulú nedeľu v zbierke na diecézny charitatívny účel „Careme de Partage“ – prvá časť – sa vyzbieralo 277 eur; Pán Boh zaplať; druhá časť zbierky na tento účeľ bude budúcu nedeľu.

Dnešná zbierka je na SKM misiu. Po svätej omši sa môžeme stretnúť na agapé slávnostnejšie a to pod kostolom. V osobitnom čase o 14.30 je stretnutie mládežníkov na fare.

Minulý týždeň sme na opravu strechy kostola od všetkých spoločenstiev v našom kostole vyzbierali spolu  2045 eur;  celková výška zbierky je momentálne 39.960 eur. Opravu strechy môžete naďalej podporiť finančne po svätej omši priamo prostredníctvom platobnej karty, alebo online prevodom na webovej stránke kostola, či prostredníctvom QR kódu. Viac informácií o projekte nájdete na nasledujúcom odkaze:  https://sacrecoeurbruxelles.be/project-church-roof/ 

Ponúkame vám výročnú účtovnú správu SKM za rok 2023, ktorú si nájdete na tomto odkaze: http://www.skmbrussels.be/vyrocna-uctovna-sprava-skm-2023/

Po svätej omši hlasujeme o týchto sociálnych projektoch: dospelý (čiže prispievajúci jednotlivec) volí jeden z nasledovných projektov zo Slovenska: De Paul – charitatívna pomoc bezdomovcom v Bratislave; Misíjna stanica „Prameň v Jelke“ zameraný na prácu s rómskymi deťmi; Združenie mariánskej mládeže pripravujúce evanjelizačný muzikál u Vincentínov (lazaristov) bojujúcich proti chudobe materiálnej i duchovnej. Actio Damián je presunutá na 3. veľkonočnú nedeľu (lebo nedodali predmety).

Spovedanie počas týždňa bude pol hodiny pred svätou omšou. Krížová cesta opäť v piatok. Trojdnie plánujeme ako zvyčajne (štvrtok 19:00, piatok 15:00, sobota 19:30). Na Veľkú noc bude bohoslužba iba v Gente o 10:30 hod. (po posune času na letný).

Lúčime sa s Máriou Slávikovou, ktorá viedla Gospel zbor a odchádza na Slovensko. Sme vďační za jej službu a prajeme jej šťastný návrat. Zbor plánuje pokračovať a uvíta nové talenty k spolupráci; spievame na slávu Božiu.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn