Aktuálny rozpis bohoslužieb 25.3. – 31.3. 2024

PO

25.3.

19.00 pôstna féria

UT

26.3.

(slávnostná bohoslužba v Konkatedrále sv. Michala v Bruseli o 19.00 hod.)

ST

27.3.

19.00 pôstna féria

ŠT

28.3.

19.00 Zelený štvrtok

PI

29.3.

15:30 Veľký piatok

SO

30.3.

19:30 Biela sobota

NE

31.3.

8:00

Veľkonočná nedeľa

(Veľkonočná nedeľa – bohoslužba v Kostole sv. Michala v Gente o 10.30 hod.)

Kvetná nedeľa slávnostne otvára Svätý týždeň triumfálnym vstupom Pána Ježiša do Jeruzalema. Dnešná zbierka je na diecézny účeľ – charitu cez organizáciu „Entraide et Fraternité“; viac: https://www.entraide.be/-careme-de-partage-2023 Počas Trojdnia sú zbierky vo štvrtok na Etablissement; piatok na Svätú zem (tzv. zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme)na SKM, v sobotu opäť na Etablissement. Po svätej omši pozývam na stretnutie v sakristii miništrantov a tých, čo sú ochotní pomôcť v asistencii. 

Minulý týždeň sme na opravu strechy kostola od všetkých spoločenstiev v našom kostole vyzbierali spolu  1.120 eur;  celková výška zbierky je momentálne 41.080 eur. Opravu strechy môžete naďalej podporiť finančne po svätej omši priamo prostredníctvom platobnej karty, alebo online prevodom na webovej stránke kostola, či prostredníctvom QR kódu. Viac informácií o projekte nájdete na nasledujúcom odkaze:  https://sacrecoeurbruxelles.be/project-church-roof/ 

Spoveď si naďalej možno vykonať každý deň do štvrtka pol hodinu pred svätými omšami v kaplnke, alebo na požiadanie aj inokedy a inde. 

V utorok svätá omša u nás nebude, lebo je spoločná v (Kon)katedrále sv. Michala o 19.00 hod., na ktorú ste srdečne pozvaní.

Zeleným štvrtkom Cirkev vstupuje do Veľkonočného Trojdnia a spomína na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv a dal sa pod spôsobmi chleba a vína apoštolom, a prikázal im v Jeho mene prinášať túto obetu. Svätá omša pokračuje bdením v Gentsemanskej záhrade – u nás v ozdobenej kaplnke. 

Veľký piatok je spomienkou na Kristovo Umučenie a preto je dňom prísneho pôstu a odriekania sa; deti a starších zaväzuje len zdržiavanie sa mäsa; chorých nezaväzuje vôbec. Obrady sú v čase smrti Pána na kríži o 15.00 hod.: pomodlíte sa bolestný ruženec a za tým o 15.30 hod. budú nasledovať obrady. Kríž si môžeme uctiť pri liturgii aj po nej počas adorácie pri Božom hrobe.

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, modlitbou a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Pri Božom hrobe – u nás Piete – bude možné navštíviť Pána už v piatok po obradoch až do 17.45 hod. a aj v sobotu cez deň ale už bez vystavenej sviatosti. Veľkonočná vigília bude po západe slnka, teda o 19.30 hod.

Nedeľná bohoslužba bude v Bruseli o 8.00 hod. a v Gente o 10.30 hod. (po zmene času na letný). Požehnanie pokrmov bude možné po všetkých veľkonočných bohoslužbách.

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn