Aktuálny rozpis bohoslužieb 22.11. – 28.11. 2021

PO

22.11.

19.00

Sv. Cecília

UT

23.11.

19.00

féria

ST

24.11.

19.00

Sv. Vietnamskí mučeníci

(plus Červená streda – pamiatka prenasledovaných kresťanov)

ŠT

25.11.

19:00

féria

PI

26.11.

19.00 

féria

SO

27.11.

19.00

vigília nedele

NE

28.11.

9:30

1. adventná nedeľa (začiatok liturgickéhu roku C)

Podrobnejšie informácie o hygienických pravidlách pre bohoslužby nájdete tu (fr.): https://www.cathobel.be/2021/08/celebrations-fin-des-limites-de-nombre-et-de-distance-sauf-a-bruxelles

Vďaka za príspevky minulý týždeň: na osobitný účel diecézy „Enseignement Specialise“ sa vyzbieralo 160 eur. Dnes sa prispieva na FE – správu kostola. Srdečne pozývame na spoločné agapé po svätej omši na sídle misie. Detí majú nácvik kolied v kostole a dospelí v kaplnke – môžete sa pripojiť k jednej alebo druhej skupinke. Túto i budúcu nedeľu bude svätá omša v Gente v Sint Michielskerk o 16.00 hod.

Teraz po svätej omši je možné zakúpiť si pohľadnice a tak podporiť združenie Chevrefeuille na ochranu matiek pred násilím, viac: www.chevrefeuille.be 

Úplné odpustky sa v deň slávnosti Krista Kráľa udeľujú veriacemu, ktorý verejne recituje text zasvätenia ľudstva Kristu Kráľovi (Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia..). Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých v ľubovoľných ôsmich dňoch novembra. V oboch prípadoch sa k tomu ešte vyžadujú všeobecné podmienky: zrieknuť akéhokoľvek hriechu, sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

V stredu (24.11.) o 20.00 hod. je stretnutie misíjnej rady online:  https://zoom.us/j/92456177880?pwd=TWFDc1FxU2FPR1kydTY0TWtrTnJhQT09 (mission)   

Budúcou nedeľou začína advent a na začiatku bohoslužby požehnáme adventné vence; prosíme prísť včas na požehnanie na začiatku a umiestniť váš rodinný veniec dopredu.

12.12.2021 na radostnú nedeľu adventu pripravujeme podujatie „Vianoce predo dvermi“, spojené s koledovaním Dobrá novina, tento rok v našom kostole po svätej omši, s následným agapé pod naším kostolom. Hygienické podmienky k účasti ešte zverejníme.  Oceníme pomoc tých, ktorí by boli ochotní aj aktívne sa zapojiť do prípravy tohto podujatia, napríklad zapojením do vianočného programu alebo donesením nejakého jedla na zdieľanie – prihlásiť sa môžete u Mirky Lindethalová. 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn