Aktuálny rozpis bohoslužieb 29.12. – 5.12. 2021

PO

29.11.

19.00

adventná féria

UT

30.11.

19.00

Sviatok sv. Ondreja

ST

1.12.

19.00

adventná féria

ŠT

2.12.

19.00

adventná féria

PI

3.12.

19.00

prvý piatok mesiaca (Paray-le-Monial)

SO

4.12.

 8.00

19.00

roráty, prvá sobota mesiaca (Fatima)

vigília nedele

NE

5.12.

9.30

2. adventná nedeľa

Podrobnejšie informácie o hygienických pravidlách pre bohoslužby (liturgiu a pobožnosti) nájdete tu (fr.): https://www.cathobel.be/2021/08/celebrations-fin-des-limites-de-nombre-et-de-distance-sauf-a-bruxelles 

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená „príchod“. Advent nám pripomína, že Kristus nežne prišiel v Betleheme,  že v Sviatosti tajomne prichádza, a že v sláve a velebe príde na konci sveta. V advente sa doma modlíme pri adventnom venci, kde sa do Vianoc postupne zapaľuje jedna sviečka za druhou. Sväté omše „roráty“, teda mariánskeho charakteru na úsvite, budú v soboty o 8.00 hod. Ako adventnú aktivitu ponúkame adventné zamyslenie s predsavzatím na každý deň, čo je doprovodná aktivita z dobrej noviny. Vyzdvihnúť si môžete vzadu v kostole. Pozývame sa k tomu zapojiť deti i dospelých. Adventný kalendár i múžete stiahnuť aj tu: https://www.dobranovina.sk/materialy

Vďaka aj za dnešné príspevky na SKM cez občianske združenie. Deti i dospelí sa môžu pripojiť na nácvik kolied v kostole a v kaplnke. Náboženstvo pokračuje stretávaním na fare (naďalej sa tam možno stretnúť aj pri káve).

V tomto prvopiatkovom týždni ponúkam spovedanie pol hodinu pred svätými omšami (v piatok je vždy pol hodinu pred svätou omšou). Prvé štvrtky sa osobitne modlí za kňazov (adorácia každý štvrtok je do 20.00 hod. – Pán Ježiš očakával aspoň hodinku bdenia od apoštolov v Getsemanskej záhrade). Na prvý piatok je adorácia až do 22.00 hod. (Pán Ježiš trpel tri hodiny na kríži).

V Bruselskej katedrále je oddnes výstava betlehemov a bude prístupná každý deň. Aj naša misia tam má nádherný drevený betlehem. Video-prezentáciu z minulého roku nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=sVvZLJWJeSE (3 min.)

Podľa príkladu sv. Mikuláša pozývame všetkých – teda nielen deti ale aj dospelých – aby v nedeľu doniesli malý darček (sladkosť, ovocie, úžitkový predmet) a pred sv. omšou položili pred oltár. Po sv. omši deti tieto darčeky náhodne rozdajú. Je to naša tradičná aktivita v misií: „dar dať a dar prijať“: https://www.skmbrussels.be/dar-dat-a-dar-prijat

12.12. na radostnú nedeľu adventu, bude výnimočne svätá omša o pol hodinu skôr teda 9:00 hod.  Následne o 10:00 hodine pozývame na podujatie „Vianoce predo dvermi“, spojené s koledovaním v kostole, pričom bude zbierka na Dobrú novinu i vianočný balíček,  tiež spojené s pohostením pod našim kostolom. Podujatie má kultúrnu časť v režime pre bohoslužbu (pripravujeme to ako pobožnosť). Ruší sa pohostenie v režime hospitalita (vyžaduje sa Covidpass alebo negatívny test či potvrdenie o prekonaní, podľa platných pravidiel pre tento sektor).

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn