4. nedeľa (Obetovanie Pána)

   Aktuálny rozpis bohoslužieb 3.2. – 9.2. 2020   PO 3.2. 19.00 Sv. Blažeja UT 4.2. 19.00 Féria ST 5.2. 19.00 Sv. Agáty ŠT 6.2. 19.00 Sv. japonských mučeníkov PI 7.2. 19.00 Prvý piatok mesiaca … Celý článok

Obetovanie Pána- 2.2. Hromnice

Tento rok štvrtá nedeľa cezročného obdobia nahrádza sviatok, nedeľou povýšený na slávnosť, Obetovanie Pána. V tento deň sa zvyknú posvätiť hromničné sviečky. Ak vám taká doma chýba, môžte priniesť na nedeľnú svätú omšu na posvätenie. … Celý článok

3. nedeľa

   Aktuálny rozpis bohoslužieb 27.1. – 2.2. 2020   PO 27.1. 8.00 Féria UT 28.1. 19.00 Sv. Tomáša Aquinského ST 29.1. 8.00 Féria ŠT 30.1. 19.00 Féria PI 31.1. 19.00 Sv. Jána Bosco SO 1.1. … Celý článok

2. nedeľa

   Aktuálny rozpis bohoslužieb 20.1. – 27.1. 2020   PO 20.1. 8.00 Féria UT 21.1. 19.00 Sv. Agnesy ST 22.1. 8.00 Féria ŠT 23.1. 19.00 Féria PI 24.1. 19.30 Sv. Františka Saleského SO 25.1. 8.00 … Celý článok

1. nedeľa

   Aktuálny rozpis bohoslužieb 13.1. – 20.1. 2020   PO 13.1. 8.00 Féria UT 14.1. 19.00 Féria ST 15.1. 8.00 Féria ŠT 16.1. 19.00 Féria PI 17.1. 19.00 Sv. Antona opáta SO 18.1. 8.00 Féria … Celý článok