Popolcová streda

V stredu 14. februára 2024 je Popolcová streda, ktorou sa začína 40-dňové pôstne obdobie. Svätá omša s popolcom bude slávená o 19:00 hod. Pôstna disciplína zaväzuje sa v tento deň zdržiavať mäsitého pokrmu a pôst (najesť sa dosýta najviac raz a dvakrát niečo málo; neviaže však povinnosťou deti, seniorov a chorých). Spomenuté platí aj pre … Čítať viac

Celodenná adorácia – 15. rokov SKM

Budúcu nedeľu, na tzv. misijnú nedeľu, si pripomíname 15. výročie založenia našej misie. Za spoločných 15 rokov poďakujeme celodennou adoráciou, od piatka večera do soboty večera. V sobotu večer bude mimoriadna svätá omša (vigília nedele), s možnosťou sa predtým k hodom vyspovedať. Na  jednotlivé časy bdenia sa môžete zapísať do hárku na stolíku za lavicami.  … Čítať viac

Jubileum biskupa Malého

70. narozeniny oslavil v září pražský světící biskup s minulostí disidenta, mluvčího Charty 77, spoluzakladatele Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a kněze v dělnických profesích bez tzv. státního souhlasu, Mons. Václav Malý. Je předsedou rady Spravedlnost a mír České biskupské konference, zároveň je  delegátem ČBK pro Čechy žijící v zahraničí a morálním garantem pro uprchlíky. … Čítať viac

SKM Brusel už 15 rokov

SKM v Bruseli nadväzuje na dlhoročnú tradíciu katolíckych misií v iných krajinách Európy a v duchu kresťanskej viery sa stáva druhým domovom Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí alebo i útočiskom v ich rôznych životných potrebách. Dňa 18. októbra o 9h30 ráno oslávime 15. výročie Slovenskej katolíckej misie v Bruseli slávnostnou Sv. omšou, na ktorú Vás srdečne pozývame. Zároveň Vás k tejto príležitosti pozývame k zapojeniu sa do … Čítať viac

Návšteva z Jarovníc 12-15 február

Ve dnech od 12. do 15. februára přijede do SKM návštěva z Jarovnic, dvanáct mladých z romského mládežnického pěveckého sboru a sestry Silvia CJ a Ráchel CJ. V sobotu 14. februára proto zveme všechny farníky k zapojení se do společného programu. Sejdeme se v poledne k obědu na Jenneval. Těšíme se na guláš, dobrovolníci do kuchyně se prosím hlaste u … Čítať viac