11. nedeľa

Pridal • Zverejnené

  

Aktuálny rozpis bohoslužieb 15.6. – 21.6. 2020

PO

15.6.

8:00

féria

UT

16.6.

19:00

féria

ST

17.6.

8:00

féria

ŠT

18.6.

19:00

féria

PI

19.6.

19:00 Slávnosť Božského srdca

SO

20.6.

8:00

19:00

Nepoškvrneného srdca PM

vigília nedele

NE

21.6.

9:30

13:00

12. cezročná nedeľa

Verejné bohoslužby sú obnovené. Obmedzenia pretrvávajú, preto odporúčame využiť účasť na mimoriadnych svätých omšiach k nedeli. Spoločná púť tento mesiac nebude možná.

Zásadné obmedzenia pri bohoslužbách do odvolania: maximum veriacich u nás v kostole Sacre Coeur je 78 (1 človek na 10m2), odstup 1,5m, pred svätou omšou sa majú dezinfikovať ruky (dezinfekcia hydro-alkoholom bude pri vchode), naďalej sa neprežehnáva svätenou vodou,  ruky sa nepodávajú, nezhromažďuje sa na chat ani pred kostolom, atď. Nateraz je tiež vylúčený zborový spev (od spievajúceho treba odstup 5m). Tiež platia všeobecné zásady (vylúčenie infekčne chorých – tí sú viazaní domácou karanténou); odporúča sa rúško.

Umožniť individuálne sväté prijímanie ponecháva Konferencia biskupov Belgicka na rozhodnutí jednotlivého kňaza. Ak sa koná, autorizuje ho len pod spôsobom chleba a spustením na ruku, bez odpovede veriaceho. Pri svätom prijímaní treba dbať na zabránenia možnej straty úlomkov, lebo bežne sa drží paténa, aby sa vyhlo tomuto nebezpečenstvu. Za príslušnú purifikáciu rúk po svätom prijímaní si zodpovedá každý sám (kým biskupovi či kňazovi k tomu asistujú miništranti). Ak nie je možné prijímať fyzicky, je možné prijímať duchovne.  

Svätá spoveď sa bude vysluhovať pol hodiny pred svätými omšami.

V piatok po svätej omši bude mini-adorácia so zasvätením Božskému srdcu.

Ak máte nejaké vhodné fotografie z duchovného prežívania času korona-krízy (napr. rodinná pobožnosť, čítanie Písma, sledovanie bohoslužieb online) a súhlasili by ste zdieľať ich na našej web stránke SKM, pošlite nám prosím spolu s vašim súhlasom ich zverejniť. 

Počas tohto prechodného obdobia sa nevyberá zvonček. Prispieť možno bankovým prevodom na účet misie: https://www.skmbrussels.be/podporte-nase-aktivity/  Vďaka za vašu štedrosť i trpezlivosť s obmedzeniami.

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka