Aktuálny rozpis bohoslužieb 27.2. – 5.3. 2023

PO

27.2.

19.00

pôstna féria

UT

28.2.

19.00

pôstna féria

ST

1.3.

19.00

pôstna féria, 1. kántrový deň

ŠT

2.3.

19.00

pôstna féria

PI

3.3.

19.00

pôstna féria, prvý piatok mesiaca (Paray-le-Monial), 2. kántrový deň

SO

4.3.

9:30

19.00

pôstna féria, prvá sobota mesiaca (Fatima), 3. kántrový deň

vigília nedele

NE

5.3.

9:30

2. pôstna nedeľa

Dnešná zbierka je na potreby SKM. 

Sväté omše v týždni sú naďalej večer – využime účasť osobitne tento pôstny čas. Bohoslužby v Gente sú prvé a posledné nedele mesiaca o 16.00 hod. v Sint Michielskerk v centre mesta (predtým spoveď a krížová cesta o 15.30 hod.). 

Cez pôst sa modlíme pobožnosť krížových ciest v piatok 18.30. Tiež sa možno prihlásiť viesť skupinku pri krížovej ceste v nedeľu o 15.00 hod. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po svätom prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Tento týždeň máme kántrové dni. Ich zameranie je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Na pôst si možno vybrať nejakú aktivitu osobne, v rodine či vo farnosti.

V tomto prvopiatkovom týždni ponúkam spovedanie pol hodinu pred svätými omšami (v piatok je vždy pol hodinu pred svätou omšou). 

Prvé štvrtky sa osobitne modlí za kňazov (adorácia každý štvrtok je do 20.00 hod. – Pán Ježiš očakával aspoň hodinku bdenia od apoštolov v Getsemanskej záhrade). Na prvý piatok je adorácia až do 22.00 hod. (Pán Ježiš trpel tri hodiny na kríži). Prvá sobota bude mimoriadna svätá omša ráno.

Budúcu nedeľu 5.3. sme pozvaní na prednášku a diskusiu o tom, ako môžeme prispieť k pokoju medzi rúznymi ľuďmi. Budeme možnosť sa stretnúť s človekom, ktorý žil na strednom východe medzi odlišným obyvateľstvom. Podujatie bude po našej svätej omši, teda o 11.00 hod. v našej štvrti v centre Fokolarínov: Rue Le Tintioret 17.

Srdečne pozývame na pôstnu duchovnú obnovu s otcom Jurajom Juricom: „Dávajte cisárovi, čo je cisárovo, a čo je Božie Bohu“ (Ako žiť naše kresťanstvo v postcovidovom čase) a to  sobotu 25.3.2025 pod naším kostolom od 10.00 do 17.00 hod. 

 

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn