2. adventná nedeľa

Aktuálny rozpis bohoslužieb 6.12. – 12.12. 2021

PO

6.12.

19.00

Sv. Mikuláš

UT

7.12.

19.00

Sv. Ambróz, vigília slávnosti

ST

8.12.

19.00

Slávnosť Nepoškvrneného počatia PM

ŠT

9.12.

19.00

adventná féria

PI

10.12.

19.00

adventná féria, kántrový deň

SO

11.12.

 8.00

19.00

roráty

vigília nedele

NE

12.12.

9.00

3. adventná nedeľa (Gaudete)

Podrobnejšie informácie o hygienických pravidlách pre bohoslužby (liturgiu a pobožnosti) nájdete tu (fr.): https://www.cathobel.be/2021/08/celebrations-fin-des-limites-de-nombre-et-de-distance-sauf-a-bruxelles 

V advente sa doma modlíme pri adventnom venci, kde sa do Vianoc postupne zapaľuje jedna sviečka za druhou. V tomto druhom adventnom týždni máme mať zimné kántrové dni, kedy prosíme o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, za duchovnú obnovu rodín a za pokoj a spravodlivosť vo svete; záväzný je jeden; liturgicky som vybral piatok. Ako adventnú aktivitu máme adventné zamyslenie s predsavzatím na každý deň – adventný kalendár: https://www.dobranovina.sk/materialy – priamy odkaz: tu

Vďaka aj za dnešné príspevky na FE; budúcu nedeľu bude diecézny účel zbierky „Vivre Ensemble et Migrants“, teda na vzájomné spolužitie a migrantov. Deti i dospelí sa môžu pripojiť na nácvik kolied v kostole a v kaplnke. Náboženstvo pokračuje stretávaním na fare (naďalej sa tam možno stretnúť aj pri káve).

Čitateľský klub očakáva Dieťa v jasličkách čítaním Vianočného tajomstva Edity Steinovej a meditovaním nad Vianočnou novénou sv. Alfonsa Maria z Liguori. Vánoční tajemství Edity Steinové je krátká, tridsať stránková úvaha nad tým, ako sa „Boh stal synom človeka, aby sa ľudia mohli stať Božími deťmi.“ Druhou knihou je Vánoční novéna od sv. Alfonsa Máriu z Liguori. Toto dielko zakladateľa rádu redemptoristov obsahuje 17 krátkych rozjímaní pre dni Adventu a Vianoc.

Sväté omše v týždni ako zvyčajne, naviac roráty. Gent v nedele tiež bez zmeny, ale vstup bočným vchodom (Sint Michielskerk – o 16.00 hod). 8.12. na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie je svätá omša u nás v Bruseli večer.

12.12. na radostnú nedeľu adventu, bude výnimočne svätá omša o pol hodinu skôr teda 9:00 hod., s plánovanou účasťou otca biskupa Jozefa Haľka a môjho predchodcu Ivana Ružičku.  Následne o 10:00 hodine pozývame na podujatie „Vianoce predo dvermi“, spojené s koledovaním v kostole. Kvôli obmedzeniam podujatie má iba kultúrnu časť v režime pre bohoslužbu (pripravujeme to ako pobožnosť). Od pohostenia sa upúšťa. Po jasličkovej pobožnosti ponúkame prekvapenie pri koledníckej zbierke. Pripravili sme vianočný balíček v hodnote 25e. Ďakujeme za váš príspevok, ktorý bude celý (!) poukázaný na Dobrú novinu. 

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka