Tu nájdete zoznam charitatívnych, sociálnych a kultúrnych diel uchádzajúcich sa o našu podporu:

Združenie Chevrefeuille na ochranu matiek pred násilím, čo sme zvykli podporiť kúpou pohľadníc v advente, možno tu: www.chevrefeuille.be

Vianočná charitatívna zbierka na Afriku Dobrá novina – možno ju podporiť aj cez účet SKM – viac o tejto koledníckej akcii tu: https://www.dobranovina.sk

Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o. má cieľ pomáhať ženám, ktoré sa ocitli v neplánovanom tehotenstve a ostali opustené bez pomoci; tiež rodinám, ktoré sa ocitali v ťažkej životnej situácii, – hlavne rodinám, kde ostali matky samo-živiteľky. Medzi konkrétne aktivity patrí: poskytnutie základného sociálneho poradenstva a krízovej intervencie týmto skupinám; materiálna pomoc v podobe šatstva, hygienických prostriedkov, potravín a nevyhnutných potrieb pre život; komunikácia s úradmi a sprevádzanie klientiek; psychologické a právne poradenstvo; preventívne aktivity v podobe prednášok pre žiakov, študentov a dospelých; poradenstvo v oblasti prevencie pred neželaným tehotenstvom v podobe výučby prirodzených metód plánovania rodičovstva. Viac o službe tu: https://centrumfemina.sk

Depaul – prevádzkuje Noclaháreň sv. Vincenta de Paul v Bratislave a aj v ďaľších zariadeniach pomáha ľuďom bez domova vrátiť sa do spoločnosti: https://depaul.sk

Domov sv. Jána z Boha v Bratislave pre ľudí v hmotnej núdzi: stredisko osobnej hygieny, nízko-prahové denné centrum, integračné centrum a nový útulok so službou práčovne a sušiarne, charitatívneho šatníka, sprchy a ošetrenia: https://www.donio.sk/daruj-teplo-domova-uz-tuto-zimu

Kongregácia sestier premonštrátok má prosbu o pomoc pre mobilný hospic:
http://www.hospicvrbove.sk

Paraple – pomoc pre ľudí s poškodenou myšlienkou, sprostredkovaním akcií, na ktorých môžu vyskúšať športy a zažiť komunitu ďalších ľudí s podobným osudom: https://www.paraple.cz/sluzby/pobytova-socialni-rehabilitace

Domček bl. Anky Kolesárovej ponúka mladým možnosť zažiť spoločenstvo cez stretnutia, modlitby, sväté omše a špecificky ukazovať hodnotu čistoty srdca; info nájdete tu: https://domcek.org/home

Misíjna stanica „Prameň v Jelke“ zameraný na prácu s rómskou mládežou: https://pramenjelka.wordpress.com

Rehoľné sestry Congregatio Jesu v Jarovniciach plánujú výstavbu materskej škôlky Marie Ward; info: https://www.congregatiojesu.com/products/pustame-sa-do-noveho-diela-a-prosime-o-vasu-pomoc
 
Gréckokatolícka rómska misia na Sigorde (na východnom Slovensku) buduje centrum
pre integráciu Rómov:  https://www.facebook.com/romskamisia
 
Združenie Mariánskej mládeže, ktorú vedú Vincentíni (CM), organizuje aktivity pre deti a mladých, tí napríklad pripravujú evanjelizačný muzikál v Banskej Bystrici; cieľ je nebyť ľahostajný voči chudobe – tak materiálnej ako aj duchovnej: http://zmm.sk/blog/tag/banska-bystrica
 
Rádio Lumen – najväčšie katolícke rádio na Slovensku: https://www.lumen.sk/podpora-radia.html
 
Dom výtvarného umenia – Kresťanské centrum výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie v Nitre chce získať na vybudovanie stavby pozemok: www.domvytvarnehoumenia.sk
 
4 sociálne projekty z Čiech na podporu:
Domov sv. Márie Magdalény je ubytovacie zariadenie, ktoré je určené pre osamelé matky s deťmi a tehotné ženy. Zajačik na koni pomáha zlepšovať fyzický a duševný stav handicapovaných pomocou terapií jazdou na koni. Paraple ponúka šport a aktivity pre ľudí s poškodenou miechou. Domáci hospic sv. Mikuláša sa venuje ťažko chorým a umierajúcim a ich rodinám v domácom prostredí).
 
Charita pre Ukrajinu:
Spišská katolícka charita pre Ukrajinu: https://caritas.sk/podporme-ukrajinu

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn