Naša misia

Slovenská katolícka misia bola slávnostne uvedená 19. októbra 2005. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska vykonáva pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov, ktorí žijú a pracujú v Bruseli a celom Belgicku. Dohodou s Biskupskou konferenciou Čiech a Moravy táto pastoračná služba zahŕňa aj českých a moravských veriacich.