Aktuálny rozpis bohoslužieb 11.4. – 16.4. 2022

PO

11.4.

19.00

Pôstna féria

UT

12.4.

Pôstna féria 

ST

13.4.

19.00

Pôstna féria

ŠT

14.4.

19.00

Zelený štvrtok

PI

15.4.

15:00

Veľký piatok

SO

16.4.

Biela sobota

NE

17.4.

9:30

Veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa slávnostne otvára Svätý týždeň triumfálnym vstupom Pána Ježiša do Jeruzalema. Dnešná zbierka je na diecézny účeľ – charitu cez organizáciu „Entraide et Fraternité“; viac: https://www.entraide.be/-careme-de-partage-2022- Štvrtok a piatok je diecézny účeľ na Svätú zem, tzv. zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme.

Spoveď si naďalej možno vykonať každý deň do štvrtka pol hodinu pred svätými omšami v kaplnke, alebo na požiadanie aj inokedy a inde. 

V utorok svätá omša u nás nebude, lebo je spoločná v (Kon)katedrále sv. Michala o 19.00 hod., na ktorú ste srdečne pozvaní.

Zeleným štvrtkom Cirkev vstupuje do Veľkonočného Trojdnia a spomína na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv a dal sa pod spôsobmi chleba a vína apoštolom, a prikázal im v Jeho mene prinášať túto obetu. Svätá omša pokračuje bdením v Gentsemanskej záhrade – u nás v ozdobenej kaplnke. 

Veľký piatok je spomienkou na Kristovo Umučenie a preto je dňom prísneho pôstu a odriekania sa; deti a starších zaväzuje len zdržiavanie sa mäsa; chorých nezaväzuje vôbec. Obrady sú v čase smrti Pána na kríži o 15.00 hod. Kríž si môžeme uctiť pri liturgii spoločne a individuálne po nej.

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, modlitbou a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Pri Božom hrobe – u nás Piete – bude možné navštíviť Pána už v piatok po obradoch až do 17.45 hod. a v sobotu už bez vystavenej sviatosti. Nedeľa u nás ako zvyčajne nedeľná bohoslužba o 9.30 hod.  V Gente na veľkonočnú nedeľu bohoslužba výnimočne o 11.15 hod. Požehnanie pokrmov bude po oboch bohoslužbách.

Pripomíname, že čitateľský klub pozýva čítať knihu Jonathana Saksa: Týždenné čítanie z Tóry – Kniha Exodus. Knihu si môžete požičať od Tomáša Hrabala. Viac: https://www.skmbrussels.be/citatelsky-klub-6

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn