Aktuálny rozpis bohoslužieb 29.3. – 4.4. 2021

PO

29.3.

19.00

Pôstna féria

UT

30.3.

19.00

Pôstna féria

ST

31.3.

19.00

Pôstna féria

ŠT

1.4.

Res.

Zelený štvrtok

PI

2.4.

Res.

Veľký piatok

SO

3.4.

Res.

Biela sobota

NE

4.4.

Res.

Veľkonočná nedeľa

Rámcové podmienky pre bohoslužby umožňujú max. 15 veriacich v kostole (od 12 rokov). Bežný deň týždňa budú sväté omše večer a je možné prísť na svätú omšu bez nahlásenia (do tohto počtu 15). Nedele a slávnosti sú sväté omše len pre rezervovaných návštevníkov, ktorí sa musia dostaviť pred zamknutím kostola pred bohoslužbou. Prihlásiť sa možno pridaním komentáru na príslušne políčko: https://www.skmbrussels.be/prihlasovanie-na-svate-omse-v-obmedzenom-rezime-v-nedelu-a-vo-sviatky 

Prenosy bohoslužieb možno sledovať aj online: https://www.dokostola.sk/bohosluzby/?obec=internetova-obeca alebo https://www.mseonline.cz

Spoveď si možno vykonať každý do štvrtka pol hodinu pred svätými omšami v kaplnke, alebo na požiadanie aj inokedy a inde. 

Kvetná nedeľa slávnostne otvára Svätý týždeň triumfálnym vstupom Pána Ježiša do Jeruzalema. Dnes sa modlíme pobožnosť krížovej cesty verejne spoločne naposledy, o 15.00 hod. v kostole, v českom jazyku. Text bude prebratý od Božieho služobníka Adolfa Kajpr, por.: http://www.jesuit.cz/osobnost.php?id=3

Zeleným štvrtkom Cirkev vstupuje do Veľkonočného Trojdnia a spomína na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv a dal sa pod spôsobmi chleba a vína apoštolom, a prikázal im v Jeho mene prinášať túto obetu. Doobeda sú sväté omše svätenia olejov v katedrálach sveta. Večer sú zas vo farnostiach, pokračujúce bdením v Gentsemanskej záhrade – u nás v ozdobenej kaplnke. 

Veľký piatok je spomienkou na Kristovo Umučenie a preto je dňom prísneho pôstu a odriekania sa; deti a starších zaväzuje len zdržiavanie sa mäsa; chorých nezaväzuje vôbec. Obrady sú spravidla v čase smrti Pána na kríži. Kríž si pri liturgii uctíme len spoločne, lebo nie je dovolené zdieľanie predmetov.

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, modlitbou a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Pri Božom hrobe – u nás Piete – bude možné navštíviť Pána už v piatok po obradoch až do 17.45 hod. a v sobotu od 15.00 hod. do vzkriesenia, vždy do kapacity max. 15 osôb od 12 rokov v kostole.  Požehnanie pokrmov bude až po vigílii a potom tiež po bohoslužbách v nedeľu. 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn