Aktuálny rozpis bohoslužieb 21.11. – 27.11. 2022

PO

21.11.

19.00

Obetovanie PM

UT

22.11.

19.00

Sv. Cecília

ST

23.11.

19.00

Sv. Klement

(Červená streda – pamiatka prenasledovaných kresťanov)

ŠT

24.11.

19:00

Sv. Vietnamskí mučeníci

PI

25.11.

19.00 

féria

SO

26.11.

19.00

vigília nedele

NE

27.11.

9:30

1. adventná nedeľa (začiatok liturgickéhu roku A)

Úplné odpustky sa v deň slávnosti Krista Kráľa udeľujú veriacemu, ktorý verejne recituje text zasvätenia ľudstva Kristu Kráľovi (Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia); k tomu sa ešte vyžadujú všeobecné podmienky: zrieknuť akéhokoľvek hriechu, sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

V poslednej zbierke na účel diecézy „Enseignement Specialise“, pri návšteve domáceho biskupa, sa vyzbieralo 310e. Pán Boh zaplať. Dnešná zbierka je na FE – správu kostola.

Opäť a naďalej pozývame všetky deti a mládežníkov, aby sa pripojili do príprav programu koledovania Dobrej noviny. Dnešné druhé stretnutie (20. november) bude opäť o 15.00 hod. na fare – Rue Jenneval 10. Viac: https://www.skmbrussels.be/nacvik-na-dobru-novinu/ 

Budúcou nedeľou 27.11.2022 začína advent a začiatok nového liturgického roka: Rok A. Na začiatku bohoslužby požehnáme adventné vence; prosíme prísť včas na požehnanie na začiatku a umiestniť váš rodinný veniec dopredu. Chèvrefeuille – domov pre mladé ženy s deťmi bez prostriedkov – tiež hostí predaj kariet budúcu nedeľu. Budúcu nedeľu 27.11. bude svätá omša aj v Gente v Sint Michielskerk o 16.00 hod.

V pondelok 28. novembra o 19.30 v sále pod kostolom premietame film o živote nezlomného kresťana Silvestra Krčméryho „Slobodní“ s hosťom režiséra filmu. Viac: http://www.skmbrussels.be/film

V utorok 29.11. srdečne pozývame na stretnutie s pánom arcibiskupom Bernardom Boberom – predsedom KBS, pri svätej omši o 19:00 hod. a následnom neformalnom stretnutí s ním na agapé. Viac: https://www.skmbrussels.be/navsteva-predsedu-kbs/

V sobotu 3. decembra plánujeme duchovnú obnovu: https://www.skmbrussels.be/duchovna-obnova-3/

V nedeľu 11. decembra podujatie “Vianoce predo dvermi“, spojené s koledovaním Dobrá novina. 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn