Aktuálny rozpis bohoslužieb 8.11. – 14.11. 2021

PO

8.11.

19.00

zádušná féria

UT

9.11.

19.00

Sviatok Lateránskej baziliky

ST

10.11.

19.00

sv. Lev Veľký

ŠT

11.11.

19:00

sv. Martin

PI

12.11.

19.00 

sv. Jozafát

SO

13.11.

19.00

vigília nedele

NE

14.11.

9:30

33. cezročná nedeľa

Podrobnejšie informácie o hygienických pravidlách nájdete tu (fr.): https://www.cathobel.be/2021/08/celebrations-fin-des-limites-de-nombre-et-de-distance-sauf-a-bruxelles

Vďaka aj za dnešné príspevky na FE – správu kostola. Srdečne pozývame na spoločné agapé po svätej omši na sídle misie. Detí mávajú nácvik piesní v kostole.

Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých v ľubovoľných ôsmich dňoch novembra. K tomu sa ešte vyžadujú všeobecné podmienky: zrieknuť akéhokoľvek hriechu, sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Pripomíname, že v čitateľskom klube čítame knihu „Žiť ako svätý Jozef“. Ak by ste nemali možnosť si knihu prečítať, prípadne mali záujem o ďalšie čítanie, môžete si prečítať list pápeža Františka Patris corde, ktorý bol vydaný v súvislosti s vyhlásením roku sv. Jozefa. Viac: https://www.skmbrussels.be/citatelsky-klub-3

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn