24. nedeľa

  

Aktuálny rozpis bohoslužieb 16.9. – 22.9. 2019

 

PO

16.9.

8.00

Sv. Kornélia a Cypriána

UT

17.9.

19.00

Féria

ST

18.9.

8.00

Féria, kántrový deň

ŠT

19.9.

19.00

Féria

PI

20.9.

19.00

Sv. kórejských mučeníkov

SO

21.9.

8.00

Sviatok sv. Matúša

NE

22.9.

9.30

25. nedeľa v cezročnom období, Národný pochod za život (SK)

 

Vďaka dobrovoľníkom za službu včera na púti, pri agapé minulú nedeľu, i každú doterajšiu nedeľu.

Počas školského roka budú počas kázne katechézky pre deti predškolského veku v sakristii kostola.

V týždni budú „kántrové dni“ v stredu, piatok a sobotu, pričom záväzný je jeden deň. Obsah týchto jesenných dní je poďakovanie za úrodu. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa. 

V pondelok 16.9. sa na zastúpení juhomoravského kraja koná vernisáž výstavy pod názvom „Nesourodí“.  Vystavujú českí výtvarníci žijúci v Bruseli (3 z nich tu stretávate pravidelne na sv. omšiach: Tomáš Lajkep, Barbora Velebná a Peter Blížkovský).  Na plagáte vzadu na nástenke sú uvedené kontakty, na ktorých si môžete dohodnúť návštevu výstavy, ktorá potrvá do polovice októbra.

Budúcu nedeľu je svätá omša v Gente v kaplnke u sestier Matky Terezy o 16.00 hod.

Stretnutie birmovancov a rodičov nedospelých birmovancov bude budúcu nedeľu o 10.30 na sídle misie.

Možno si zapísať úmysly na sväté omše.

Srdečne pozývame na stretnutie po svätej omši na agapé na sídle misie.

 

 

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka