Aktuálny rozpis bohoslužieb 7.9. – 13.9. 2020

PO

7.9.

8:00

Sv. Košických mučeníkov

UT

8.9.

19:00

Sviatok narodenia PM

ST

9.9.

8:00

Sv. Petra Clavera

ŠT

10.9.

19:00 féria

PI

11.9.

19:00 féria

SO

12.9.

Mena PM, Púť Banneux – svätá omša o 12.00 (poludnie)

NE

13.9.

9:30

24. cezročná nedeľa

Prajeme požehnaný nový školský rok, ktorý žiaľ nemôžeme osláviť tak ako minulé roky. Ustúpili sme od organizovania agapé. Pri nových poznatkoch a obnovovaní vyšetrovania sa po svätej omši pomodlime za nášho bývalého spoluobčana a člena misie Jozefa Chovanca – zjavne pred smrťou mučeného políciou roku 2018 v Charleroi, za jeho rodinu a spravodlivé posúdenie jeho príbehu v spoločnosti. 

O 20.00 hodine môžeme sa aspoň v pondelok a stredu pripojiť k spoločnej online modlitbe ruženca na Zoom: http://www.skmbrussels.be/zjednotenie-v-modlitbe/ 

Stretnutie misíjnej rady je 8.9. o 20.00 hod. na fare.

Púť do Banneux je plánovaná na sobotu (12.9. v Kaplnke Sv. Františka – kaplnke Antona Poláka: 11.00 modlitba posv. ruženca, spoveď, 12.00 svätá omša). Musíme zachovať hygienické pravidlá ako u nás v kostole. Prosíme sledovať náš SKM web k aktualizácii púte.

Budúcu nedeľu prosím rodičov prvoprijimajúcich pripravujúcich sa minulý školský rok o stretnutie po svätej omši v kaplnke.
 
Bohoslužba v Gente je plánovaná budúcu nedeľu (13.9. St. Michielskerk – spoveď 15.00, svätá omša 16.00).
 
Vďaka za venovanie pozornosti a rešpektovanie opatrení. Protokol KBB od 1.9. 2020 prikazuje nosenie rúšok, čítanie čítaní len jedným človekom, neprítomnosť tlačených materiálov (napr. spevníkov), zabezpečiť zbierku inak ako chodením medzi lavice, autorizuje rozdávanie prijímania iba do rúk a bez vyslovenia slov, žiada dodržiavanie odstupov (jeden a pol metra, resp. 5m od spevákov), zakazuje združovanie sa pred kostolom aj na chat v kostole. V skupinkách do desať tých istých ľudí sa môžete súkromne stretávať, napríklad v priľahlých parkoch.

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn