Aktuálny rozpis bohoslužieb 

PO

6.7. 8.00

UT

7.7. 6:00; 19:00

ST

  6:00

ŠT

   

PI

   

SO

   

NE

   

Sväté omše plánujeme obnoviť v strede augusta. Sledujte prosím naďalej náš web pre viac informácii. Všetkým požehnané prázdniny! 

Posolstvo biskupov Belgicka: 

Týždne, ktoré sme práve prežili, boli historické. V mnohých ohľadoch boli tiež skúšky. Mnoho jednotlivcov, rodín a komunít bolo tvrdo zasiahnutých, či už je to úmrtie, choroba, strata zamestnania, izolácia. Najskôr na nich myslíme, vyjadrujeme im súcit.
Táto doba uväznenia nám tiež umožnila pozorovať mnoho gest solidarity. Toľko ľudí dalo svoj čas, svoj talent. Susedia alebo aj úplne cudzí to robia naďalej. Veríme, že Boh prišiel: napriek momentom tmy, dokázali sme vnímať Jeho blízkosť a jeho Veľkonočnú silu nad temnotou. Ďakujeme za tieto mnohé znamenia Ducha pri práci.

Pre kresťanov nemožnosť žiť so sviatosťami a stretávať sa v komunite predstavovala skutočnú skúšku. Byť bez našich bratov a sestier nás niečo stálo. Prajeme si ale aj ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste dodržiavali prísne pravidlá, ktoré nám boli uložené. Posledné týždne sme niektorí s opatrnosťou, no a aj s hlbokou radosťou, vychutnávali spoločenstvo spoločenstva „tvárou v tvár“.
Čas uväznenia nám umožnil demonštrovať novú kreativitu. V mnohých farnostiach, pastoračných jednotkách, spoločenstvách pokrstení povstal, zhromaždili sa, podnikli iniciatívy. Niekedy veľmi skromne. Ale naliehavo ste vymysleli nové spôsoby, ako robiť Cirkev: gestá  voči znepokojeniu, tieto konkrétne služby, táto pastoračná invencia. Nepochybne aj my máme objaviť – alebo znovuobjaviť – určité dimenzie, ktoré by nás rutinou niekedy mohli nútiť zabudnúť: počúvať ostatných a Slovo, osobnú alebo rodinnú modlitbu, význam pokojného rytmu života na zamyslenie, korektúry, dialóg. Zároveň sme sa vnútorne spozorneli, aké dôležité sú stretnutie, náklonnosť, vzájomná pomoc, spoločenstvo medzi nami a Bohom. Odporúčame vám, aby ste zostali v strehu, aby ste neprestali byť tvoriví. Spoločne pokračujme v skrášľovaní našich komunít, viac bratských a citlivých na rany každého a na smäd tohto sveta. Budeme sa aj naďalej starať o naše slávenia, aby boli zdrojom vnútornosti a odhodlania.

Zajtra je už úsvit. Líši sa budúci svet od včerajšieho? V čom? Je na každom moc vylepšiť ho. Skúška nám tiež umožnila identifikovať niektoré hlavné výzvy našej doby. Ako podporovať obete sociálnej krízy, ktorej účinky len začíname vnímať? Ako podporiť mladých ľudí a preukázať solidaritu so starými ľuďmi, tak často zasiahnutých osamelosťou? Ako ponúknuť miesto tým, ktorých má naša spoločnosť tendenciu držať od seba alebo pri bránach našich hraníc? Ako venovať pozornosť a dôstojnosť tým, ktorí pracujú pre každého, príliš často v neistote? Ako hľadať zmysel a kultivovať nádej tvárou tvár neistote? Ako môžeme privítať a rešpektovať zraniteľnosť našich životov? Ako môžeme čeliť obrovským ekologickým, sociálnym a hospodárskym výzvam? 

Na žiadnu z týchto otázok nemáme kúzelný vzorec. Ale môžeme využiť našu vieru a spoločné využívanie zdrojov s cieľom rozoznať a konať spolu: jednotlivci a skupiny v našej spoločnosti. Pozývame kresťanské komunity siahnuť jedným ťahom do Božského srdca a druhým do srdca sveta. Sme tam poslaní skrze Krista, skrze náš krst. Tvárou v tvár tejto pandémii je tento svet schopný veľkej štedrosti, keď sa trápi. Ponúknite mu našu solidaritu, našu nádej a radosť evanjelia.

Toto leto môže byť  vhodný čas na odpočinok a spojenie so základmi. Dovoľte nám poskytnúť tiež príležitosť aktívne hľadať túžbu, ktorú Boh má pre každého z nás, pre jeho Cirkev a pre náš svet. (V hlbokom spoločenstve s Vami, Vaši biskupi).

 

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

 

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn