Aktuálny rozpis bohoslužieb 3.4. – 9.4. 2023

PO

3.4.

19.00 pôstna féria

UT

4.4.

(slávnostná bohoslužba v Konkatedrále sv. Michala v Bruseli o 19.00 hod.)

ST

5.4.

19.00

pôstna féria

ŠT

6.4.

19.00 Zelený štvrtok

PI

7.4.

15:30 Veľký piatok

SO

8.4.

20:00 Biela sobota

NE

9.4.

(Veľkonočná nedeľa – bohoslužba v Kostole sv. Michala v Gente o 10.30 hod.)

Kvetná nedeľa slávnostne otvára Svätý týždeň triumfálnym vstupom Pána Ježiša do Jeruzalema. Dnešná zbierka je na diecézny účeľ – charitu cez organizáciu „Entraide et Fraternité“; viac: https://www.entraide.be/-careme-de-partage-2023 Počas Trojdnia je vo štvrtok na diecézny účeľ na Svätú zem (tzv. zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme); piatok na SKM, v sobotu na Etablissement.

Spoveď si naďalej možno vykonať každý deň do štvrtka pol hodinu pred svätými omšami v kaplnke, alebo na požiadanie aj inokedy a inde. 

V utorok svätá omša u nás nebude, lebo je spoločná v (Kon)katedrále sv. Michala o 19.00 hod., na ktorú ste srdečne pozvaní.

Zeleným štvrtkom Cirkev vstupuje do Veľkonočného Trojdnia a spomína na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv a dal sa pod spôsobmi chleba a vína apoštolom, a prikázal im v Jeho mene prinášať túto obetu. Svätá omša pokračuje bdením v Gentsemanskej záhrade – u nás v ozdobenej kaplnke. 

Veľký piatok je spomienkou na Kristovo Umučenie a preto je dňom prísneho pôstu a odriekania sa; deti a starších zaväzuje len zdržiavanie sa mäsa; chorých nezaväzuje vôbec. Obrady sú V čase smrti Pána na kríži o 15.00 hod. sa pomodlíme bolestný ruženec a za tým budú nasledovať obrady. Kríž si môžeme uctiť pri liturgii spoločne a individuálne po nej počas adorácie pri Božom hrobe.

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, modlitbou a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Pri Božom hrobe – u nás Piete – bude možné navštíviť Pána už v piatok po obradoch až do 17.45 hod. a v sobotu už bez vystavenej sviatosti. Veľkonočná vigília bude po západe slnka, teda o 20.00 hod.

Nedeľná bohoslužba bude len v Gente o 10.30 hod. Požehnanie pokrmov bude po oboch veľkonočných bohoslužbách (teda sobotu v Bruseli a v nedeľu v Gente).

Rue Jenneval 10 // 1000 Bruxelles // +32 499 240 071 // mareksitar@gmail.com

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn