Upozornenie zapísať sa na sviatočné bohoslužby a dostaviť sa včas

Dostali sme spravu z diecézy o pravidelných kontrolách na dodržiavanie hygienických opatrení v kostoloch. Ide najmä o dodržiavanie maximálneho počtu účastníkov. Bez efektívnej hliadky pri vstupe budeme musieť na začiatku bohoslužby kostol uzamykať.

Zdieľať

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn