Tlačová kancelária KBS o púti v Banneux

prevzaté z článku TK KBS https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180919022 

Belgicko 19. septembra (TK KBS) Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, 15. septembra 2018 oslávili Slováci a Česi žijúci v Belgicku, Luxembursku a Holandsku spoločnou púťou do Banneux, kde sa pred 85-timi rokmi zjavila Panna Mária ako Matka chudobných. Posolstvo o modlitbe a pokání odovzdala Božia Matka pri zjavení Mariette Becovej a ukázala jej i zázračný prameň vody, ktorý prinesie úľavu chorým a trpiacim všetkých národov. Na túto výzvu Panny Márie reagovali mnohí a postavili na tomto posvätnom mieste svoje národné kaplnky.

Z iniciatívy dnes už zosnulého pán Antona Poláka, ktorý bol veľkým ctiteľom Panny Márie zdobí interiér kaplnky St. Francois jeho dar, drevený reliéf Sedembolestnej Božej Matky, ktorý  Slováci na tomto mieste považujú za svoje osobitné miesto modlitby. Panna Mária v Banneux otvorila svoju náruč pútnikom z Bruselu, Gentu, Luxemburgu a z miest južného Holandska, ktorí sa úderom poludnia začali spoločne modliť modlitbou posvätného ruženca. Púť za jednotlivé spoločenstvá viedli duchovní otcovia – Ľubomír Fabčin za spoločenstvo z Luxemburgu a Holandska a Ivan Ružička, ktorý prišiel spolu s pútnikmi z Belgicka. Duchovné spoločenstvo obohatil svojou prítomnosťou i páter Michal Martínek. SDB, vezeňský kaplán v Bělušicích a v Teplicích (CZ) a Peter Repa, farár v Handľovej, ktorý bol hlavným celebrantom a kazateľom na slávnostnej svätej omši. Sám si na svoje pôsobenie v Bruseli po 20 rokoch rád spomínal v úvode homílie, v ktorej prítomných zároveň povzbudil, aby sa inšpirovali od Matky chudobných v pozornosti voči blížnym cez konkrétne gestá lásky: Ako milovať? Priať blížnym dobro, konať dobro a byť trpezlivý a zhovievavý v ich nedostatkoch. Mária je povzbudením, učiteľkou lásky, od nej sa môžme učiť.

Priateľská atmosféra pokračovala v rozhovoroch veriacich pri agapé, ktoré spoločne pripravili pre všetkých prítomných.

Dedinka Banneux sa stala známou od roku 1933, kedy sa dievčaťu Mariette Becovej osemkrát zjavila Panna Mária a predstavila sa ako Panna chudobných. V súčasnosti toto posvätné miesto ročne navštívi až 800.000 pútnikov. Na tomto mieste je od septembra 2010 natrvalo umiestnený drevený reliéf Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Nakoľko v ostatných rokoch v Belgicku a susednom Luxembursku pribúda Slovákov, ktorí pracujú najmä v európskych alebo národných inštitúciach, prítomnosť krásneho reliéfu Sedembolestnej je aktuálnym pozvaním na organizovanie pútí a stretnutí. Každoročne v čase osláv Sedembolestnej, našej Patrónky, sa Slováci budú schádzať v Banneux, aby pre svoj život v cudzine hľadali duchovnú posilu od nebeskej Matky. Drevený reliéf má rozmery 100 x 85 cm a je natrvalo umiestnený v kaplnke sv. Františka v Banneux. Jeho autorom je p. Štefan Dolobáč, rezbár a reštaurátor, rodák z Udavského. Motív reliéfu, v spolupráci s katolíckymi historikmi, navrhla p. Margita Behunová Tomková z Udavského. Financovanie a umiestnenie reliéfu Sedembolestnej zaistil dobrodinec p. Anton Polák z Roeselare, rodák z Vrbového (Zdroj: Slovenská katolícka misia v Bruseli).

TK KBS informovala Viera Tchurová

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka