Sviečka za nenarodené deti 2.11. 2017

Pridal • Zverejnené

Kampaň Sviečka za nenarodené deti organizuje Fórum života s cieľom zapojiť do nej rôznymi aktivitami farnosti, školy, mestá a obce, spoločenstvá, rodiny i jednotlivcov a šíriť úctu k životu od počatia na celom Slovensku. Chvíľkou ticha a zapálením sviečky v oknách našich domovov pre večer 2. novembra vrcholí spomienka na nenarodené deti, modlitba za tých, ktorí im nedovolili narodiť sa, aj modlitba za zranených umelým alebo spontánnym potratom.

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľ ký dar života.

S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.

Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.

Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“. Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme v tejto modlitbe.

Amen.

(S cirkevným schválením Bratislavsko-trnavského arcibiskupského úradu, dňa 22. októbra 2007, č. 6127/07.)

Sprievodnou aktivitou kampane je verejná zbierka od 1. októbra, organizovaná neinvestičným fondom Fórum života a registrovaná na Ministerstve vnútra SR. V rámci nej vás prosíme o peňažný príspevok, ktorým podporíte projekty zamerané na advokáciu, prevenciu a konkrétnu pomoc v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť na celom Slovensku.

Ponúkame vám na výber tri možnosti finančnej podpory:

  1. Kúpte si sklenenú alebo plastovú originálnu sviečku s logom kampane, ktorú môžete zapáliť (najmä 2. novembra) a spomenúť si tak na deti, ktoré nemali možnosť narodiť sa, či už v dôsledku umelého alebo spontánneho potratu, aby aj tieto deti mali miesto v kresťanských rodinách.
  2. Prispejte prostredníctvom špeciálnej darcovskej SMS správy sti v čase od 1. októbra do 31. decembra tohto roka. Stačí poslať ak z mobilného telefónu správu s textom DMS SVIECKA na číslo 877. Táto správa je spoplatnená sumou 2 €.
  3. Pošlite peniaze priamo na číslo účtu SK25 0900 0000 0050 3335 7295 kedykoľvek v čase trvania verejnej zbierky, teda od 1. októbra tohto roka do 30. septembra budúceho roka.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka