Sociálne projekty 2014

Slovenská katolícka misia (SKM) v Bruseli každoročne plní svoj záväzok, že zo všetkých finančných prostriedkov, ktoré dostane od vás na svoj bankový účet ako milodar alebo dar, vyčlení 10% na sociálne projekty na Slovensku, Čechách a Morave. Podporou misie tak automaticky pomáhate aj iným.

Tento rok bola na projekty sociálneho charakteru vyčlenená suma 1000 eúr. Farská rada jednohlasne odobrila návrh, aby sa touto sumou podporil Inštitút Krista Veľkňaza (IKV) v Žakovciach spravovaný vdp. Mariánom Kuffom. Náplňou inštitútu je pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. Týmto zameraním sú naplnené štandardne definované kritéria SKM pre podporu sociálnych projektov.

Viac o projekte v Žakovciach možete nájsť na domovskej stránke IKV (www.ikv.sk), kde sú uvedené aj bankové údaje pre dodatočnú finančnú podporu Inštitútu.

Veríme, že aj vďaka našej podpore prinesie tento projekt veľa dobrého ovocia vo forme pomoci tým najnúdznejším.

V prípade, že chcete podporiť SKM a tým sa zároveň podieľať na charitatívnom rozmere SKM, môžete prispieť na náš účet jendorázovo alebo formou trvalého (mesačného) príkazu.

Tuto môžete nájsť zoznam podporených projektov v roku 2012 a 2013.

Ani Veronika nevyriešila Ježišov problém, no pomohla mu na jeho ceste…

 

Nie je možné pridávať komentáre.

Slovenská katolícka misia v Bruseli (fara)

Rue Jenneval 10 
1000 Bruxelles
Belgicko

Kostol Sacré-Coeur

Rue le Corrège 19
1000 Bruxelles
Belgicko

Slovenská katolícka misia v Bruseli funguje od roku 2005. Jej hlavným poslaním je vykonávať pastoračnú a duchovnú starostlivosť pre Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli a okolí.

Okrem pastorácie sa v rámci misie organizujú aj rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré medzi iným pomáhajú udržiavať kontakt so slovenskými zvykmi a kultúrou.    Čítať viac

Sv. omše

PO – 8.00 * UT – 19.00 * ST – 8.00
ŠT – 19.00 * PI – 19.00 * NE – 9.30

Tento štandardný harmonogram sa môže meniť – aktuálny rozpis sv. omší.

Farské oznamy

Kontakt

Máte otázku?

Informačník

Buďte informovaní o aktuálnom dianí v misii. Zapíšte sa na odber nášho informačníka